Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bobrovec s.r.o.
O salaši Salaš Pastierska sa nachádza v Bobroveckej doline v nadmorskej výške cca 650 m n.m., kde sú vytvorené priaznivé podmienky pre chov oviec s mliečnou produkciou. V tejto lokalite je dostatok potravy pre ovce, ako aj dostatok lúk pre výrobu objemových krmovín pre zimné obdobie. Prevádzka salaša je zabezpečovaná tradičnou formou, t. j. voľným pasením, ručným dojením, tradičným košarovaním, spracovaním surového ovčieho mlieka bez pasterizácie na tradičný surový ovčí syr a následný predaj v kolibe. Salašnícka sezóna začína v apríli a končí v októbri. Predaj syra a žinčice na salaši je zahájený 1.mája a otvorené je denne od 12:00 do 18:00. V mesiacoch september a október je predajná doba skrátená od 14:00 do 17:00 z dôvodu zníženej produkcie syra.
BOBROVEC s.r.o.