Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bobrovec s.r.o.
Jazdecký výcvik Jazdecký výcvik je zabezpečovaný prostredníctvom Klubu priateľov koní Liptova. Ponúka kurzy rôznej náročnosti s možnosťou účasti na pretekoch vo farbách klubu. Kurzy sú individuálne prispôsobené zloženiu a skúsenostiam jazdcov. V rámci jazdeckého kurzu sa účastníci oboznamujú so všetkými oblasťami práce s koňmi: * teoretická príprava - základy fyziológie koní - teoretické informácie o jazdectve a jazde na koni - základy poskytnutia prvej pomoci * praktické tréningy - základy práce v stajni - prírpava koňa pred jazdou (čistenie, sedlanie) - samotný jazdecký výcvik na jazdiarni, pre pokročilých aj v kombinácii s vychádzkami do terénu - obriadenie koňa po jazde
BOBROVEC s.r.o.