Podtatranská poľnohospodárska spoločnosť Bobrovec s.r.o.
Chov a výcvik koní Farma Jalovec sa zaoberá chovom koní najmä plemena lipican a slovenský teplokrvník. Odchované žriebätá sú ponúkané na predaj alebo sa ďalej využívajú na farme najmä na agroturistiku alebo ďalší chov. Z výcviku sa farma Jalovec zameriava prevažne na záprahové kone. Pracuje sa v jedno- alebo dvojzáprahu. Podľa záujmu vieme zabezpečiť aj výcvik jazdeckých koní. Na výcvik v záprahu sa používajú koče a postroje v majetku farmy. Všetci tréneri sú riadne certifikovaní. Certifikáty nájdete tu: jazdectvo a záprah
BOBROVEC s.r.o.